Privacy Statement

Custom de Biest Art, gevestigd in Biest-Houtakker, besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. Custom de Biest Art is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of onjuistheden. Custom de Biest Art is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Copyright

Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Custom de Biest Art.

Veranderingen

Custom de Biest Art behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van producten.

Cookies

Op de website van Custom de Biest Art wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om een volgend bezoek aan onze website te vereenvoudigen. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Custom de Biest Art maakt gebruik van functionele-, tracking- en / of marketing- cookies.

Persoonsgegevens 

Custom de Biest Art verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Daarnaast gebruiken we deze om eventuele aanvallen op onze server te voorkomen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Overige persoonsgegevens die u actief telefonisch of via onze website verstrekt

Custom de Biest Art verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Ook heeft onze website niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 

Bewaren persoonsgegevens

Custom de Biest Art bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Custom de Biest Art hanteert een bewaartermijn van 36 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Custom de Biest Art verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerking persoonsgegevens

Custom de Biest Art verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Verzenden van een nieuwsbrief.
  • Custom de Biest Art analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Custom de Biest Art en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: contact@customdebiestart.nl